Internationale Vrouwendag Amsterdam-Oost, IVAO

Waarom Internationale Vrouwendag? Vooral omdat het leuk is, maar ook noodzakelijk blijft om eens per jaar extra aandacht te geven aan kwesties die vrouwen betreft.

Omdat…

  • De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ook in Nederland toeneemt zoals het Global Gender Gap Report 2017 GGGR laat zien.
  • Vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen in dezelfde functie.
  • Geweld tegen vrouwen wereldwijd aan de orde van de dag is.
  • Wereldwijd 61 miljoen meisjes niet naar school gaan.
  • Vrouwen nog steeds een aparte soort mens lijken zonder zelfbeschikkingsrecht.

Daarom dus…

IVAO het begin:

Begin 2016 verbaasde een kleine groep buurtbewoners zich dat 8 maart Internationale vrouwendag in Amsterdam-Oost schijnbaar niet leefde en zij besloten daar verandering in te brengen. Koppen werden bij elkaar gestoken en allerlei vrouwen en mannen zijn benaderd om vanuit hun kennis, kunde en talent een bijdrage te leveren aan de dag. Mede dankzij de vrijwillige inzet van het kernteam, samenwerkingspartners uit Oost en daarbuiten is Internationale Vrouwendag Amsterdam-Oost – IVAO – een jaarlijks terugkerend evenement geworden waar honderden vrouwen en mannen van alle leeftijden en achtergronden aan deelnemen en van genieten.

Voor ons als team is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en we proberen dit te realiseren door een zo breed mogelijk programma aan te bieden waar iedereen iets van haar of zijn gading vind ongeacht gender, culturele- sociale achtergrond of leeftijd. De afgelopen jaren is dat gelukt en we hopen dat dit in de toekomst niet anders zal zijn.